Khác biệt giữa các bản “Khoáng vật quang học”

Thẻ: Trình soạn thảo mã nguồn 2017
Thẻ: Trình soạn thảo mã nguồn 2017
Nếu phân tích được đưa vào một vị trí mà nó là vượt qua tương đối với các phân cực, khoảng nhìn thấy sẽ tối ở nơi không có những khoáng chất hoặc nơi mà ánh sáng đi qua đẳng chất như kính, chất lỏng và khối tinh thể. Tất cả các tinh thể các cơ quan, được gấp đôi khúc xạ, sẽ xuất hiện sáng trong một số vị trí như những giai đoạn này là xoay. Ngoại lệ duy nhất, quy tắc này được cung cấp bởi phần đó là vuông góc với quang trục của [[lưỡng chiết]] tinh thể, mà vẫn tối hoặc gần tối trong cả một xoay vòng, điều tra đó là thường xuyên quan trọng.<ref name="EB19112"/>
 
=== SựGóc tuyệt chủngtắt ===
Các phần khoáng chất khúc xạ kép trong mọi trường hợp sẽ xuất hiện màu đen ở một số vị trí nhất định khi phần nền được quay. Chúng được cho là sẽ "tuyệt chủng" khi điều này diễn ra. Góc giữa chúng và bất kỳ khe hở nào có thể được đo bằng cách xoay sân khấu và ghi lại các vị trí này. Những góc này là đặc trưng của hệ thống mà khoáng vật thuộc về, và thường là của chính loài khoáng vật đó (xem [[Tinh thể học]]). Để thuận tiện cho việc đo góc tắt, nhiều loại thị kính khác nhau đã được phát minh ra, một số có một tấm canxit lập thể, một số khác có hai hoặc bốn tấm thạch anh kết dính với nhau. Chúng thường cho kết quả chính xác hơn là thu được bằng cách chỉ quan sát vị trí mà phần khoáng chất tối hoàn toàn giữa các nicol chéo nhau.