Khác biệt giữa bản sửa đổi của “PDF”

Không thay đổi kích thước ,  2 năm trước
không có tóm lược sửa đổi
Không có tóm lược sửa đổi
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
Không có tóm lược sửa đổi
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
| extended to = [[PDF/A]], [[PDF/E]], [[PDF/UA]], [[PDF/VT]], [[PDF/X]]
| standard = ISO 32000-2
| free = Yes
| url = {{URL|https://www.iso.org/standard/63534.html}}
| image =
482

lần sửa đổi