Khác biệt giữa các bản “Rap Việt (mùa 1)”

Thẻ: Trình soạn thảo mã nguồn 2017
| style="background: ;text-align:center;" |<br>()
| style="background: ;text-align:center;" |<br>()
|{{n/a}}
| style="background: ;text-align:center;" |<br>()
| colspan="2" rowspan="4" bgcolor=#eee |Không thể sử dụng
|
| style="background: ;text-align:center;" |<br>()
| style="background: ;text-align:center;" |<br>()
|{{n/a}}
| style="background: ;text-align:center;" |<br>()
|
|-
| style="background: ;text-align:center;" |<br>()
| style="background: ;text-align:center;" |<br>()
|{{n/a}}
| style="background: ;text-align:center;" |<br>()
|
|-