Khác biệt giữa các bản “Rap Việt (mùa 1)”

| style="background: ;text-align:center;" |<br>()
| style="background: ;text-align:center;" |<br>()
|{{n/a}}
|
| colspan="2" rowspan="4" bgcolor=#eee |Không thể sử dụng
|
|-
|2
| style="background: ;text-align:center;" |Sơn Tinh, Thủ Tinh <br> 《》<br>(Truyền thuyết Việt Nam)
| style="background: ;text-align:center;" |Lã Thành Long (Rtee)<br>()
| style="background: ;text-align:center;" |<br>()
| style="background: ;text-align:center;" |Lã Thành Long (Rtee)<br>()
|
|{{n/a}}
|
|-
|3
|Sơn Tinh Thủy Tinh<br>《Sơn Tinh Thủy Tinh》<br>(Truyền thuyết Việt Nam)
| style="background: #21e400; text-align:center;" |'''Lã Thành Long<br>(RTee)'''
| style="background: #34f9fe; text-align:center;" |Trần Tiến<br>(Ricky Star) (OTD)
|{{n/a}}
| style="background: ;text-align:center;" |<br>()
| style="background:#ff7f00;text-align:center;" |[[Tập_tin:Crystal_Clear_app_clean.svg|liên_kết=https://vi.wikipedia.org/wiki/T%E1%BA%ADp_tin:Crystal_Clear_app_clean.svg|15x15px]]
|
|-
|4