Khác biệt giữa các bản “Rap Việt (mùa 1)”

|4
| style="background: ;text-align:center;" |<br>《》<br>()
| style="background: ;text-align:center;" |Bùi Thái Tú <br>(Mac Junior)
| style="background: ;text-align:center;" |Nguyễn Phạm Huy Hoàng <br>(Hành OR)
| style="background: ;text-align:center;" |Nguyễn Đình Nam <br>(Lil.Cell)
|
|}