Khác biệt giữa các bản “Rap Việt (mùa 1)”

Thẻ: Trình soạn thảo mã nguồn 2017
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động Sửa đổi di động nâng cao
| style="background: ;text-align:center;" |Nguyễn Phạm Huy Hoàng <br>(Hành OR)
| style="background: ;text-align:center;" |Nguyễn Đình Nam <br>(Lil.Cell)
| bgcolor=#eee |Không thể sử dụng
|
|}
:'''Trận Giải cứu'''