Khác biệt giữa các bản “Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Xô viết Uzbekistan”

không có tóm lược sửa đổi
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
| image_map = Soviet Union - Uzbek SSR.svg
| image_map_caption = Lãnh thổ CHXHCNXV Uzbekistan trong [[Liên Xô]].
| national_motto = {{nowrap|[[Vô sản toàn thế giới, đoàn kết lại!|Бутун дунё пролетарлари, бирлашингиз!]] {{small|([[tiếng Uzbek]])}}}}<br>''Butun dunyo proletarlari, birlashingiz!'' {{small|(Chuyển tự)}}<br>{{small|"Vô sản toàn thế giới, đoàn kết lại!"}}
| national_anthem = {{small|[[Quốc ca Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Xô viết Uzbek|Ўзбекистон Совет Социалист Республикасининг<br> давлат мадҳияси]]}}<br>
{{small|"Quốc ca Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Xô viết Uzbek"}}<br>