Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Xô viết Uzbekistan”

không có tóm lược sửa đổi
Không có tóm lược sửa đổi
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
Không có tóm lược sửa đổi
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
| national_motto = "[[Vô sản toàn thế giới, đoàn kết lại!|Butun dunyo proletariati, birlashing!]]" <br /> {{small|"Vô sản toàn thế giới, đoàn kết lại!"}}
| national_anthem = "[[Quốc ca Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Xô viết Uzbekistan|O'zbekiston Sovet Ittifoqining davlat madhiyasi]]" <br /> {{small|"Quốc ca Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Xô viết Uzbekistan"}} <br /> <center> [[Tập tin:O'zbekiston Sovet Davlat Madhiyasi (vocal).ogg]] </center>
| common_languages = [[Tiếng Uzbek]] <br /> [[Tiếng Nga]]
| common_languages = '''Ngôn ngữ chính thức:'''<br>[[tiếng Uzbek]]{{·}}[[tiếng Nga]]<br>'''Ngôn ngữ thiểu số:'''<br>[[tiếng Tajik]]{{·}}[[tiếng Karakalpak]]{{·}}[[tiếng Kazakh]]{{·}}[[tiếng Tatar]]{{·}}[[tiếng Koryo-mar]]{{·}}[[tiếng Bukhori]]{{·}}[[tiếng Dungan]]{{·}}[[tiếng Ả Rập Trung Á]]{{·}}[[tiếng Parya]]
| demonym = [[Người Uzbek]]<br>[[Người Liên Xô]]
| capital = [[Samarkand]] <small>(1924&ndash;1930)</small><br/>[[Tashkent]] <small>(1930&ndash;1991)</small>