Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Xô viết Uzbekistan”

không có tóm lược sửa đổi
Không có tóm lược sửa đổi
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
Không có tóm lược sửa đổi
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
| national_anthem = "[[Quốc ca Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Xô viết Uzbekistan|O'zbekiston Sovet Ittifoqining davlat madhiyasi]]" <br /> {{small|"Quốc ca Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Xô viết Uzbekistan"}} <br /> <center> [[Tập tin:O'zbekiston Sovet Davlat Madhiyasi (vocal).ogg]] </center>
| common_languages = [[Tiếng Uzbek]] <br /> [[Tiếng Nga]]
| government_type = {{small|1924–1927;1953–1990}} <br /> [[Nhà nước đơn nhất|Đơn nhất]] [[Hệ thống đơn đảng|đơn đảng]] [[Hệ thống xã hội chủ nghĩa|xã hội chủ nghĩa]] theo [[Chủ nghĩa Marx-Lenin|Marx-Lenin]]
| demonym = [[Người Uzbek]]<br>[[Người Liên Xô]]
| capital = [[Samarkand]] <small>(1924&ndash;1930)</small><br/>[[Tashkent]] <small>(1930&ndash;1991)</small>
| government_type = [[Nhà nước đơn nhất|Đơn nhất]] [[Chủ nghĩa Marx-Lenin|Marx-Lenin]] [[Nhà nước đơn đảng|đơn đảng]] [[Cộng hòa Xô viết (hệ thống chính phủ)|Hệ thống chính phủ Xô viết]] [[Hệ thống xã hội chủ nghĩa|Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa]]
| title_leader = [[Danh sách nhà lãnh đạo Uzbekistan|Tổng Bí thư đầu tiên]]
| leader1 = Vladimir Ivanovich Ivanov