Khác biệt giữa các bản “Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Xô viết Uzbekistan”

không có tóm lược sửa đổi
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
| government_type = {{small|1924&ndash;1927; 1953&ndash;1990:}} <br /> [[Nhà nước đơn nhất|Đơn nhất]] [[Hệ thống đơn đảng|đơn đảng]] [[Hệ thống xã hội chủ nghĩa|xã hội chủ nghĩa]] theo [[Chủ nghĩa Marx-Lenin|Marx-Lenin]] <br /> {{small|1927&ndash;1953:}} <br /> [[Nhà nước đơn nhất|Đơn nhất]] [[Hệ thống đơn đảng|đơn đảng]] [[Hệ thống xã hội chủ nghĩa|xã hội chủ nghĩa]] theo [[Chủ nghĩa Stalin|Stalin]] <br /> {{small|1990&ndash;1991:}} <br /> [[Nhà nước đơn nhất|Đơn nhất]] [[Cộng hòa|cộng hoà]] [[Tổng thống chế|tổng thống]]
| demonym = [[Người Uzbek]] <br /> [[Người Liên Xô]]
| capital = [[Samarkand]] <{{small>(|1924&ndash;1930)</small>:}} <br /> [[TashkentSamarkand]] <smallbr />({{small|1930&ndash;1991):}} <br /small> [[Tashkent]]
| title_leader = [[Danh sách nhà lãnh đạo Uzbekistan|Tổng Bí thư đầu tiên]]
| leader1 = Vladimir Ivanovich Ivanov