Khác biệt giữa các bản “Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Xô viết Uzbekistan”

không có tóm lược sửa đổi
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
| national_anthem = "[[Quốc ca Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Xô viết Uzbekistan|O'zbekiston Sovet Ittifoqining davlat madhiyasi]]" <br /> {{small|"Quốc ca Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Xô viết Uzbekistan"}} <br /> <center> [[Tập tin:O'zbekiston Sovet Davlat Madhiyasi (vocal).ogg]] </center>
| common_languages = [[Tiếng Uzbek]] <br /> [[Tiếng Nga]]
| government_type = {{small|1924&ndash;19271924–1927; 1953&ndash;19901953–1990:}} <br /> [[Nhà nước đơn nhất|Đơn nhất]] [[Hệ thống đơn đảng|đơn đảng]] [[Hệ thống xã hội chủ nghĩa|xã hội chủ nghĩa]] theo [[Chủ nghĩa Marx-Lenin|Marx-Lenin]] <br /> {{small|1927&ndash;19531927–1953:}} <br /> [[Nhà nước đơn nhất|Đơn nhất]] [[Hệ thống đơn đảng|đơn đảng]] [[Hệ thống xã hội chủ nghĩa|xã hội chủ nghĩa]] theo [[Chủ nghĩa Stalin|Stalin]] <br /> {{small|1990&ndash;19911990–1991:}} <br /> [[Nhà nước đơn nhất|Đơn nhất]] [[Cộng hòa|cộng hoà]] [[Tổng thống chế|tổng thống]]
| demonym = [[Người Uzbek]] <br /> [[Người Liên Xô]]
| capital = {{small|1924&ndash;19301924–1930:}} <br /> [[Samarkand]] <br />{{small|1930&ndash;19911930–1991:}} <br /> [[Tashkent]]
| title_leader = [[Tổng Bí thư|Bí thư thứ nhất]]
| leader1 = [[Vladimir Ivanovich Ivanov]]
| year_leader1 = 1925&ndash;19271925–1927 <small>(đầu tiên)</small>
| leader2 = [[Islam Karimov]]
| year_leader2 = 1989&ndash;19911989–1991 <small>(cuối cùng)</small>
| title_representative = [[Thủ tướng Uzbekistan|Thủ tướng chính phủ]]
| representative1 = Fayzulla Khodzhayev