Khác biệt giữa các bản “Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Xô viết Uzbekistan”

không có tóm lược sửa đổi
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
| government_type = {{small|1924–1927; 1953–1990:}} <br /> [[Nhà nước đơn nhất|Đơn nhất]] [[Hệ thống đơn đảng|đơn đảng]] [[Hệ thống xã hội chủ nghĩa|xã hội chủ nghĩa]] theo [[Chủ nghĩa Marx-Lenin|Marx-Lenin]] <br /> {{small|1927–1953:}} <br /> [[Nhà nước đơn nhất|Đơn nhất]] [[Hệ thống đơn đảng|đơn đảng]] [[Hệ thống xã hội chủ nghĩa|xã hội chủ nghĩa]] theo [[Chủ nghĩa Stalin|Stalin]] <br /> {{small|1990–1991:}} <br /> [[Nhà nước đơn nhất|Đơn nhất]] [[Cộng hòa|cộng hoà]] [[Tổng thống chế|tổng thống]]
| demonym = [[Người Uzbek]] <br /> [[Người Liên Xô]]
| capital = {{small|1924–1930:}} <br /> [[Samarkand]] <br /> {{small|1930–1991:}} <br /> [[Tashkent]]
| title_leader = [[Tổng Bí thư|Bí thư thứ nhất]]
| leader1 = [[Vladimir Ivanovich Ivanov]]
| leader2 = [[Islam Karimov]]
| year_leader2 = 1989–1991
| title_representative = [[ThủChủ tướngtịch Uzbekistan|ThủHội tướngđồng chínhBộ phủtrưởng]]
| representative1 = [[Fayzulla Khodzhayev]]
| year_representative1 = 1924&ndash;19371924–1937 <small>(đầu tiên)</small>
| representative2 = [[Shukrullo Mirsaidov]]
| year_representative2 = 1990&ndash;1990 <small>(cuối cùng)</small>
| title_deputy = [[Tổng thống Uzbekistan|Tổng thống]]
| deputy1 =
| year_deputy1 = 1919&ndash;1938 <small>(đầu tiên)</small>
| deputy2 =
| year_deputy2 = 1990&ndash;1991 <small>(cuối cùng)</small>
| legislature = ''[[Hội đồng tối cao (Uzbekistan)|Xô viết Tối cao]]''
| event_pre = Thành lập bởi [[Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Xô viết tự trị Turkestan|Cộng hòa tự trị Turkestan Xô viết]]