Khác biệt giữa các bản “Wikipedia:Thảo luận”

Tối ngày 26 tháng 9, tttrung viết bản báo cáo này, và nhận được góp ý của 2 thành viên còn lại, và gửi cho ĐSQ Ba Lan xác nhận, trước khi công bố cho cộng đồng; tuy nhiên hôm nay vẫn chưa nhận được xác nhận từ ĐSQ Ba Lan, hơi muộn rồi nên cứ công bố.
 
Trong tuần tiếp theo, tttrung đã email cho 1 đại diện ĐSQ đã gặp hôm 26 tháng 9, để xin lại email mà ĐSQ Ba Lan đã trao đổi năm 2019, để kiểm chứng những gì mà đại diện ĐSQ đã nói. Và nhận được:
 
1. Email thứ nhất giới thiệu ĐSQ Ba Lan liên hệ User Group (nguyên văn bên dưới)
24.635

lần sửa đổi