Khác biệt giữa các bản “Rap Việt (mùa 1)”

Thẻ: Trình soạn thảo mã nguồn 2017
|-
|1†
| Hạt cát bụi vàng<br>《Cát bụi》<br>([[Trịnh Công Sơn]])
| style="background: #f11712;text-align:center;" |Nguyễn Trần Thái Nam <br>(ThànhGonzo) Draw(Rapital)
| style="background: #21e400;text-align:center;" |'''Nguyễn Trần Thái NamTiến Thành<br>(Gonzo)Thành (RapitalDraw)'''
|{{n/a}}
| colspan="2" rowspan="4" bgcolor=#eee |Không thể sử dụng
|
|-
|2
| Gặp nhau là skrrtt|<br>《Gặp nhau làm ngơ》<br>([[Trần Thiện Thanh]])
| style="background: ;text-align:center;" |<br>《》<br>()
| style="background: #21e400;text-align:center;" |'''Phạm Hoàng Hải<br>(16 Typh)'''
| style="background: #f11712;text-align:center;" |Nguyễn Việt Anh <br>(Lee Boo)
|{{n/a}}
|
|-
|3
| Sơn Tinh Thủy Tinh<br>《Sơn Tinh Thủy Tinh》<br>(Truyền thuyết Việt Nam)
| style="background:#21e400; text-align:center;" |'''Lã Thành Long<br>(RTee)'''
| style="background:#34f9fe; text-align:center;" |Trần Tiến<br>(Ricky Star) (OTD)
|-
|4
| style="background:Trả ;text-align:center;" |nợ<br>《Trả nợ tình xa》<br>([[Tuấn Khanh]])
| style="background: #f11712;text-align:center;" |Bùi Thái Tú <br>(Mac Junior)
| style="background: #21e400;text-align:center;" |'''Nguyễn Phạm Huy Hoàng <br>(Hành OR)'''
| style="background: #f11712;text-align:center;" |Nguyễn Đình Nam <br>(Lil.Cell)
| bgcolor=#eee |Không thể sử dụng
|}