Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Bản mẫu:Ordovician”

không có tóm lược sửa đổi
Không có tóm lược sửa đổi
Không có tóm lược sửa đổi
! colspan="2" | [[Tuổi]] <br>([[Megaannum|Ma]])
|-
| style="background-color:{{period color|silurian}};" | <small>[[:Bản mẫu:Silurian|Silurian]]</small>
| style="background-color:{{period color|llandovery}};" | <small>[[Thế Llandovery|Llandovery]]</small>
| style="background-color:{{period color|rhuddanian}};" | <small>[[Tầng Rhuddan |Rhuddan]]</small>
| 485.4
|-
| style="background-color:{{period color|cambrian}};" | <small>[[:Bản mẫu:Cambrian|Cambrian]]</small>
| style="background-color:{{period color|furongian}};" | <small>[[Thống Phù Dung |Phù Dung]]</small>
| style="background-color:{{period color|stage 10}};" | <small>''[[Tầng 10 (kỷ Cambri)|Tầng 10]]''</small>