Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Phản hydro”

Không có tóm lược sửa đổi
|}
 
Mới đầu các nguyên tử phản hydro được tạo ra có tốc độ "nóng" đến nỗi nó và vật chất tự phá hủy nhau trước khi các nhà nghiên cứu có thể bắt kịp. Tuy nhiên, vào tháng 11 năm 2010, các nguyên tử phản hydro lạnh được tạo ra và bắt giữ trong [[từ trường]] lần đầu tiên.{{fact}}
 
== Xem thêm ==