Khác biệt giữa các bản “Lockheed T-33 Shooting Star”

n (hính)
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
|loading alt=
|thrust/weight=
|guns=2 × súng máy Browning M3M2 0.50 in (12,7 mm) với 350 rpg (cho AT-33)
|hardpoints=2
|hardpoint capacity=2.000 lb (907 kg) bom hoặc rocket
Người dùng vô danh