Khác biệt giữa các bản “Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất”

Hòa thượng Quảng Độ ĐÃ VIÊN TỊCH, chức vị Tăng thống hiện đang "trống tòa"
n (Đã lùi lại sửa đổi của Ohchick97 (Thảo luận) quay về phiên bản cuối của 113.185.75.102)
Thẻ: Lùi tất cả
(Hòa thượng Quảng Độ ĐÃ VIÊN TỊCH, chức vị Tăng thống hiện đang "trống tòa")
Thẻ: Lùi sửa
| phát ngôn viên = [[Võ Văn Ái]]
| chức danh 1 = [[Tăng thống]]
| lãnh đạo 1 = Hòa thượng [[Thích Quảng Độ]]''trống''
| lãnh đạo 2 = Hòa thượng [[Thích Tịnh Khiết]]
| lãnh đạo 3 = Hòa thượng [[Thích Giác Nhiên]]
| lãnh đạo 4 = Hòa thượng [[Thích Đôn Hậu]]
| lãnh đạo 5 = Hòa thượng [[Thích Huyền Quang]]
| thành lập = tháng 1 năm [[1964]]
| giải tán =