Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Nguyễn An”

(Đã lùi lại sửa đổi 63860309 của 1.53.89.174 (thảo luận) (sử dụng mobileUndo))
Thẻ: Lùi sửa Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
Nhà sử học [[Trương Tú Dân]] từng làm việc tại [[Thư viện Bắc Kinh]], có điều kiện khảo cứu về Nguyễn An và đã từng sang [[Đài Bắc]] tập trung tài liệu để viết sách về Nguyễn An, nhận xét: "''Từ xưa đến nay, người tốt trong hoạn quan trăm ngàn người không được một. Còn An hết lòng vì công việc, thanh bạch, liêm khiết, khắc khổ, khi lâm chung không có nén vàng nào trong túi, là một con người cao thượng, chỉ để lại công đầu ở Bắc Kinh. Nguyễn An là người kiệt xuất trong hoạn quan, công với quốc gia không thể phai mờ. Ngày nay tên Tam Bảo thái giám, đàn bà trẻ con đều tỏ tường, còn tên nhà đại kiến trúc Nguyễn An - A Lưu thì ngay học giả, chuyên gia ít ai hay biết. Thật bất hạnh thay. Tôi nghĩ, với An không chỉ riêng giới công trình đáng ngưỡng mộ mà thị dân Bắc Kinh cũng nên uống nước nhớ nguồn, kỷ niệm chớ quên.''"
 
Từ500 năm sau khi Nguyễn An mất (năm 1953), các [[nhà sử học Việt Nam]] như [[Trần Văn Giáp]], [[Minh Tranh]], [[Đào Duy Anh]] và [[Đặng Thai Mai]] lần lượt sang thăm Trung Quốc, đến Thư viện Bắc Kinh thu thập sử liệu Việt Nam, trong đó có các tài liệu về Nguyễn An.
 
== Các công trình do Nguyễn An thiết kế và xây dựng ở [[Trung Quốc]]==