Khác biệt giữa các bản “Thảo luận Thành viên:JohnsonLee01”

không có tóm lược sửa đổi
(Thay cả nội dung bằng “{{Thảo luận Thành viên:JohnsonLee01/Đầu}} {{Đã nghỉ việc|Tạm thời dừng hoạt động trên dự án này, không rõ thời g…”)
Thẻ: Thay thế nội dung Trình soạn thảo mã nguồn 2017
Thẻ: Trình soạn thảo mã nguồn 2017
{{Thảo luận Thành viên:JohnsonLee01/Đầu}}
{{Đã nghỉ việc|Tạm thời dừng hoạt động trên dự án này, không rõ thời gian khi nào quay lại. Chúc mọi người vui vẻ và tiếp tục đóng góp cho dự án.}}