Khác biệt giữa các bản “Wikipedia:Ngày này năm xưa/07/28”

n
Đã khóa “Wikipedia:Ngày này năm xưa/07/28”: Trang quan trọng có nhiều người xem ([Sửa đổi=Chỉ cho phép các thành viên tự động xác nhận] (vô thời hạn) [Di chuyển=Cấm mọi thành viên (trừ bảo quản viên)] (vô thời hạn))
n
n (Đã khóa “Wikipedia:Ngày này năm xưa/07/28”: Trang quan trọng có nhiều người xem ([Sửa đổi=Chỉ cho phép các thành viên tự động xác nhận] (vô thời hạn) [Di chuyển=Cấm mọi thành viên (trừ bảo quản viên)] (vô thời hạn)))
20.941

lần sửa đổi