Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Wikipedia:Quy tắc ứng xử”

# ''Nếu hết thời hạn trên, mà vẫn còn các phần nội dung tranh chấp, 2 bên có thể tổ chức một cuộc biểu quyết nhỏ trong thời gian '''7 (bảy) ngày''' để chọn phương án cuối cùng. Kết quả của tỷ lệ đa số sẽ được xem là xu hướng phổ biến và có khả năng được nhiều người ủng hộ nhất, do đó sẽ được chấp nhận đưa vào bài.''
# ''Sau khi có kết quả của biểu quyết, bản mẫu {{[[Bản mẫu:Mâu thuẫn|mâu thuẫn]]}} sẽ được tháo bỏ và phần nội dung được đưa vào theo kết quả biểu quyết sẽ được bảo lưu trong ít nhất '''30 (ba mươi) ngày'''. Sau thời hạn này, các thành viên có thể tái lập các quy trình trên để giải quyết các mâu thuẫn còn tồn đọng.''
 
== Ghi chú ==
{{Notelist|notes=}}
 
== Xem thêm ==
27.114

lần sửa đổi