Khác biệt giữa các bản “Tiến sĩ Hội Thánh”

không có tóm lược sửa đổi
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
 
[[Tập tin:Pier Francesco Sacchi - Dottori della Chiesa - ca. 1516.jpg|nhỏ|phải|200px|Bốn Đại Tiến sĩ của Giáo hội Tây phương, tranh của [[Pier Francesco Sacchi]]. Từ trái sang phải: Augustinô, Ghêgôriô Cả, Giêrônimô, và Ambrôsiô.]]
Thánh [[Ambrôsiô]], Thánh [[Augustine thành Hippo|Augustinô]], Thánh [[Giêrônimô]] và Thánh [[Giáo hoàng Grêgôriô I|Giáo hoàng Ghêgôriô]] là những vị được phong Tiến sĩ Hội Thánh tiên khởi vào năm 1298. Các ngài được biết đến như các Đại Tiến sĩ Hội Thánh của Giáo hội Tây phương. Bốn Đại Tiến sĩ Hội Thánh của Giáo hội Đông phương - Thánh [[Gioan Kim Khẩu]], Thánh [[Basiliô Cả]], Thánh [[Grêgôriô thành Nazianzus|Ghêgôriô thành Nadiandô]] và Thánh [[Athanasiô]] - được tuyên bố tước hiệu vào năm 1568 bởi Thánh [[Giáo hoàng Piô V]].
 
Tính đến năm 2015, Giáo hội Công giáo có 36 Tiến sĩ Hội Thánh, trong số đó có 17 người qua đời trước khi cuộc [[Đại Ly giáo]] năm 1054 diễn ra (được đánh dấu * trong bảng dưới đây) cũng được tôn kính trong [[Chính thống giáo Đông phương]] ([[Grêgôriô thành Narek]] thuộc [[Giáo hội Tông truyền Armenia]] khi đó không còn hiệp thông với [[Kitô giáo Chalcedon]]). Trong số 36 vị đó có 27 người từ Tây phương và 9 người từ Đông phương; có 4 phụ nữ; 02 Giáo hoàng (Thánh Ghêgôriô Cả và Thánh Lêô Cả)
· 01 Tổng Giám mục (Thánh Anselmô)
 
· 16 Giám mục (các Thánh: Albertô Cả, AlphongsôAnphongsô, Ambrôsiô, Athanasiô, Augustinô, Basiliô, CyrillôKirilô thành Alexandria, CyrillôKirilô thành Giêrusalem, GrêgôriôGhêgôriô Nazian, Gioan Kim Khẩu, HilarioHilariô, IsidoroIsiđôrô, Phanxicô Salê, Phêrô Kim Ngôn, Phêrô Đamianô và Rôbertô Bellarminô)
 
· 11 Linh mục (các Thánh: AntônAntôniô thành Pađua, BênaBêđa VênêrabilêKhả Kính, Bernađô, Gioan Ðamascênô, Gioan Thánh Giá, HiêrônimôGiêrônimô, LôrensôLaorensô đệ Brinđisi, Phêrô Canisiô và Tôma Aquinô, Gioan Avila, GregorioGhêgôriô làng Narek)
 
· 01 vị Phó Tế (Thánh EphremÉpraem)
 
· 04 Nữ tu (Thánh Catarina thành Siêna và Thánh Têrêsa thành Avila, Thánh Nữ Têrêsa Hài Ðồng Giêsu, Thánh Hildegard thành Bingen).
|Người có công tổ chức lại tinh thần đan viện đông phương. Lễ kính ngày 02.01.
|-
|| [[GhêgôriôGrêgôriô thành Nazianzus|Th. GrêgôriôGhêgôriô thành Nazianzus]]* || [[329]] ||[[25 tháng 1]],[[389]] || [[1568]] || [[Cappadocia]] || || Giám mục thành [[Constantinopolis|Constantinople]]
|Nhà thần học nổi danh, có công giải thích những mầu nhiệm Kitô một cách sâu xa. Lễ kính ngày 02.01.
|-