Khác biệt giữa các bản “Đông Chu quân”

không có tóm lược sửa đổi
* Trình Doãn Thắng, Ngô Trâu Cương, Thái Thành (1998), ''Cố sự Quỳnh Lâm'', Nhà xuất bản Thanh Hoá
* Phương Thi Danh (2001), ''Niên biểu lịch sử Trung Quốc'', Nhà xuất bản Thế giới
* Tan (2014), p. 37. Tan, Koon San (2014). Dynastic China: An Elementary History. Petaling Jaya: The Other Press Sdn. Bhd.
 
==Chú thích==
Người dùng vô danh