Khác biệt giữa các bản “Rap Việt (mùa 1)”

Thẻ: Trình soạn thảo mã nguồn 2017
! colspan="2" |Vòng 3
|-
| style="background:cyan;" |'''Trần Tiến Đạt (R.I.C)'''
| style="background:blue;" |
|An toàn
|
|-
| style="background:cyan;" |'''Lương Nguyễn Quốc Đạt (Đạt Dope)'''
| style="background:red;" |
|An toàn
|
|-
| style="background:cyan;" |'''Nguyễn Thành Long (Lor)'''
| style="background:red;" |
|An toàn
|
|-
| style="background:pink;" |'''Nguyễn Thảo Linh (Tlinh)'''
| style="background:red;" |
|An toàn
|
|-
| style="background:cyan;" |'''Vũ Tuấn Huy (Tage)'''
| style="background:red;" |
|An toàn
|
|-
| style="background:cyan;" |'''Nguyễn Hữu Anh Khôi (AK49)'''
| style="background:red;" |
|An toàn
|
|-
| style="background:cyan;" |'''Châu Hải Minh (Dế Choắt)'''
| style="background:blue;" |
| style="background:#FBF373;" |'''An toàn'''
|
|-
| style="background:cyan;" |'''Phạm Hoài Thanh (F)'''
| style="background:blue;" |
|An toàn
|
|-
| style="background:cyan;" |'''Nguyễn Tuấn Kiệt (Lăng LD) (OTD)'''
| style="background:blue;" |
|An toàn
|
|-
| style="background:cyan;" |'''Đỗ Hoàng Duy (Tony D)'''
| style="background:blue;" |
|An toàn
|
|-
| style="background:cyan;" |'''Lê Trung Nguyên (Jbee7)'''
| style="background:blue;" |
|An toàn
|
|-
| style="background:cyan;" |'''Nguyễn Đình Dương (Tez)'''
| style="background:green;" |
|An toàn
|
|-
| style="background:cyan;" |'''Dương Tiến Thành (Hydra)'''
| style="background:green;" |
|An toàn
|
|-
| style="background:cyan;" |'''Vũ Trường Giang (Gill)'''
| style="background:green;" |
|An toàn
|
|-
| style="background:cyan;" |'''Nghiêm Vũ Hoàng Long (MCK) (Rapital)'''
| style="background:green;" |
|An toàn
|
|-
| style="background:cyan;" |'''Đặng Mai Việt Hoàng (GDucky)'''
| style="background:green;" |
|An toàn
|
|-
| style="background:cyan;" |'''Trần Nhật Duy (Duy Andy)'''
| style="background:green;" |
| style="background:#FBF373;" |'''An toàn'''
|
|-
| style="background:cyan;" |'''Trần Tiến (Ricky Star) (OTD)'''
| style="background:pink;" |
| style="background:#FBF373;" |'''An toàn'''
|
|-
| style="background:cyan;" |'''Nguyễn Anh Vũ (Yuno Bigboy)'''
| style="background:green;" |
|An toàn
|
|-
| style="background:cyan;" |'''Nguyễn Tiến Thành (Thành Draw) (Hustlang)'''
| style="background:pink;" |
|An toàn
|
|-
| style="background:cyan;" |'''Phạm Hoàng Hải (16 Typh)'''
| style="background:pink;" |
|An toàn
|
|-
| style="background:cyan;" |'''Lã Thành Long (Rtee)'''
| style="background:pink;" |
|An toàn
|
|-
| style="background:cyan;" |'''Nguyễn Phạm Huy Hoàng (Hành OR)'''
| style="background:pink;" |
|An toàn
|
|-
| style="background:cyan;" |'''Nguyễn Trần Thái Nam (Gonzo) (Rapital)'''
| style="background:pink;" |
|An toàn
|
|-
| style="background:cyan;" |'''Phạm Quang Minh (KuBoss)'''
| style="background:red;" |
|An toàn
| colspan="2" rowspan="11" style="background:darkgrey;" |
|-
| style="background:cyan;" |'''Lê Trọng Hoàng Long (Gừng)'''
| style="background:red;" |
|An toàn
| style="background:tomato;" |'''Loại'''
|-
| style="background:cyan;" |'''Hà Quốc Hoàng'''
| style="background:red;" |
|An toàn
| style="background:tomato;" |'''Loại'''
|-
| style="background:cyan;" |'''Lê Tuấn Nam (Bad Bz)'''
| style="background:red;" |
|An toàn
| style="background:tomato;" |'''Loại'''
|-
| style="background:cyan;" |'''Diệp Hoàng Dương (B:OKEH)'''
| style="background:blue;" |
|An toàn
| style="background:tomato;" |'''Loại'''
|-
| style="background:cyan;" |'''Nguyễn Đình Việt (VVSIX)'''
| style="background:blue;" |
|An toàn
| style="background:tomato;" |'''Loại'''
|-
| style="background:cyan;" |'''Nguyễn Trung Thành (Yang)'''
| style="background:green;" |
|An toàn
| style="background:tomato;" |'''Loại'''
|-
| style="background:pink;" |'''Lê Vũ Ngọc Anh (Nul)'''
| style="background:green;" |
|An toàn
| style="background:tomato;" |'''Loại'''
|-
| style="background:cyan;" |'''Nguyễn Việt Anh (Lee Boo)'''
| style="background:pink;" |
|An toàn
| style="background:tomato;" |'''Loại'''
|-
| style="background:cyan;" |'''Bùi Thái Tú (Mac Junior)'''
| style="background:pink;" |
|An toàn
| style="background:tomato;" |'''Loại'''
|-
| style="background:cyan;" |'''Nguyễn Đình Nam (Lil.Cell)'''
| style="background:pink;" |
|An toàn
:<span style="background:green">&nbsp;&nbsp;</span> Thí sinh đội Karik.
:<span style="background:pink">&nbsp;&nbsp;</span> Thí sinh đội Binz.
:<span style="background:cyan">'''Nam'''&nbsp;</span> Thí sinh nam.
:<span style="background:pink">'''Nữ'''&nbsp;</span> Thí sinh nữ.
:<span style="background:#FBF373">'''An toàn'''&nbsp;</span> Thí sinh được HLV tung nón vàng ở vòng 1.
:<span style="background:orange">'''Nguy hiểm'''&nbsp;</span> Thí sinh được cứu bởi HLV đội khác nhờ chiếc nón vàng ở vòng 2.