Khác biệt giữa các bản “Thế giới Rap - King of Rap (mùa 1)”

Thẻ: Trình soạn thảo mã nguồn 2017
Thẻ: Trình soạn thảo mã nguồn 2017
|-
| style="background:#808080;text-align:center;"|''C''
| style="background:#808080;text-align:center;"|''Hoàng Lê Quân''<br/>''(Quân)''
| style="background:#808080;text-align:center;"|''《Văn cậu bé》<br>(Nhạc chầu văn - Nghệ sĩ: Xuân Hinh)''
| style="background:#808080;text-align:center;"|''8.5''
| rowspan="2" |10
| style="background:#808080;text-align:center;"|''B''
| style="background:#808080;text-align:center;"|''Nguyễn Anh Thy''<br/>''(THY)''
| style="background:#808080;text-align:center;"|''《Buồn thì cứ khóc đi》<br>(Lynk Lee)''
| style="background:#808080;text-align:center;"|''8.1''