Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Tháng mười”

Không có tóm lược sửa đổi
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
* Thứ tư thứ nhì: Ngày Hạn chế Thiên tai Thế giới (''International Day for Natural Disaster Reduction'')
* 9: Ngày Bưu điện Thế giới (''World Post Day'')
* 15: Ngày thành lập Hội LHTN Việt Nam
* 16: Ngày Lương thực Thế giới (''World Food Day'')
* 17: [[Ngày Quốc tế Xóa nghèo|Ngày Quốc tế xóa nghèo]] (''International Day for the Eradication of Proverty'')