Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Xô viết Turkmenia”

không có tóm lược sửa đổi
Không có tóm lược sửa đổi
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
Không có tóm lược sửa đổi
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
{{Infobox former country
| conventional_long_name = Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Xô viết Turkmenia
| native_name =
|native_name = Түркменистан Совет Социалистик Республикасы {{small|([[Tiếng Turkmen]])}}<br>
''Туркменская Советская Социалистическая Республика'' {{Small|([[Tiếng Nga]])}}
|common_name = Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Xô viết Turkmen
|continent = Châu Á