Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Kế hoạch 5 năm 1961–1965 (Việt Nam)”

 
==Ngừng trệ==
Trong khi thực hiện những nhiệm vụ của Kế hoạch Nhà nước 5 năm (1961 – 1965) thì [[5 tháng 8]] năm [[1964]] Mĩ mở [[chiến dịch Mũi tên xuyên]] bắn phá miền Bắc sau khi dựng lên [[Sự kiện Vịnh Bắc bộ]]<ref>[http://www.fas.org/sgp/news/secrecy/2008/01/010708.html Tài liệu mật của Mỹ được [[Hiệp hội các nhà khao học Hoa Kì]] giải mã chứng minh không tồn tại Sự kiện Vịnh Bắc Bộ]</ref>, từ đây miền Bắc phải chuyển hướng xây dựng và phát triển và không thể tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ của Kế hoạch Nhà nước 5 năm (1961 – 1965).
 
Ngày 7/02/1965, Mỹ gây [[chiến tranh phá hoại]] miền Bắc lần thứ nhất, miền Bắc chuyển hướng xây dựng và phát triển kinh tế cho phù hợp với điều kiện chiến tranh.