Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Kế hoạch 5 năm 1961–1965 (Việt Nam)”

không nguồn
(không nguồn)
 
===Nông nghiệp===
''Nông nghiệp'' được coi là cơ sở của công nghiệp. Nhà nước ưu tiên xây dựng và phát triển các nông trường, lâm trường quốc doanh, trại thí nghiệm cây trồng và vật nuôi... Người nông dân mạnh dạn áp dụng tiến bộ khoa học - kĩ thuật. Tỉ lệ sử dụng cơ khí trong nông nghiệp tăng lên. Diện tích nước tưới được mở rộng nhờ phát triển hệ thống thủy nông vừa và nhỏ. Nhiều hợp tác xã đạt năng xuất 5 tấn thóc trên 1 ha. Trên 90% hộ nông dân và hợp tác xã, trong đó có 50% hộ vào hợp tác xã bậc cao. Hệ thống thủy nông phát triển, xây dựng [[hệ thống thủy lợi Bắc Hưng Hải]]. Nhiều hợp tác xã đạt và vượt năng suất 5 tấn thóc trên 11 hécta
 
Đại bộ phận nông dân tham gia [[Hợp tác xã]] nông nghiệp (HTX NN). thực hện chủ trương xây dựng HTX NN bậc cao ứng dụng khoa học kĩ thuật.{{fact|date = ngày 7 tháng 1 năm 2013}} Hệ thống thủy nông phát triển, xây dựng [[hệ thống thủy lợi Bắc Hưng Hải]]. Nhiều HTX NN đạt và vượt năng suất 5 tấn thóc trên 11 hécta
 
===Thương nghiệp===