Khác biệt giữa các bản “Bản mẫu:Thị xã Việt Nam”

không có tóm lược sửa đổi
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
<br>
}}
|group2 = Trực thuộc [[Tỉnh thành Việt Nam|tỉnh]] (5150)
|list2 =
{{Navbox subgroup
|group1 = [[Đô thị Việt Nam#Đô thị loại III|Đô thị loại III]] (1618)
|list1 = <div>
[[Bến Cát]]{{,}}
[[Cai Lậy (thị xã)|Cai Lậy]]{{,}}
[[Cửa Lò]]{{,}}
[[Đông Triều]]{{,}}
[[Gò Công]]{{,}}
[[Kỳ Anh (thị xã)|Kỳ Anh]]{{,}}
[[Long Mỹ (thị xã)|Long Mỹ]]{{,}}
[[Phổ Yên]]{{,}}
[[Phú Mỹ]]{{,}}
[[Phú Thọ (thị xã)|Phú Thọ]]{{,}}
[[Quảng Yên]]{{,}}
</div>
 
|group2 = [[Đô thị Việt Nam#Đô thị loại IV|Đô thị loại IV]] (3432)
|list2 = <div>
[[An Khê]]{{,}}
[[Điện Bàn]]{{,}}
[[Đông Hòa]]{{,}}
[[Đông Triều]]{{,}}
[[Đức Phổ]]{{,}}
[[Giá Rai]]{{,}}
[[Nghĩa Lộ]]{{,}}
[[Ninh Hòa]]{{,}}
[[Phú Mỹ]]{{,}}
[[Phước Long (thị xã)|Phước Long]]{{,}}
[[Quảng Trị (thị xã)|Quảng Trị]]{{,}}