Khác biệt giữa các bản “Wikipedia:Thái độ văn minh”

Đã lùi lại sửa đổi 63793819 của P.T.Đ (thảo luận) từ thiếu trung lập, sai nghĩa câu nói
Thẻ: Đã được lùi sửa
(Đã lùi lại sửa đổi 63793819 của P.T.Đ (thảo luận) từ thiếu trung lập, sai nghĩa câu nói)
Thẻ: Lùi sửa Đã được lùi sửa
 
* Dùng từ ngữ khiếm nhã
* Lên giọng kẻkể cả khi phê bình việc soạn thảo (đại loại như "sửa mớ chính tả luộm thuộm này", "dẹp bỏ ba cái chuyện tào lao này")
* Hạ bệ cộng tác viên chỉ vì kỹ năng ngôn ngữ hoặc cách dùng từ
* Xét nét lỗi: phải như thế này – như thế kia