Khác biệt giữa các bản “Wikipedia:Thái độ văn minh”

Đã lùi lại sửa đổi 63930768 của Buiquangtu (thảo luận) thì sai chính tả người ta sửa đúng rồi?
n (Đã lùi lại sửa đổi 63930754 của Alphama (thảo luận) bản ổn định từ lâu là "kẻ cả", Mongrangvebet sửa nhầm thành "kể cả".)
Thẻ: Lùi sửa Đã được lùi sửa
(Đã lùi lại sửa đổi 63930768 của Buiquangtu (thảo luận) thì sai chính tả người ta sửa đúng rồi?)
Thẻ: Lùi sửa Đã được lùi sửa
 
* Dùng từ ngữ khiếm nhã
* Lên giọng kẻkể cả khi phê bình việc soạn thảo (đại loại như "sửa mớ chính tả luộm thuộm này", "dẹp bỏ ba cái chuyện tào lao này")
* Hạ bệ cộng tác viên chỉ vì kỹ năng ngôn ngữ hoặc cách dùng từ
* Xét nét lỗi: phải như thế này – như thế kia