Khác biệt giữa các bản “Pháp chủ”

không có tóm lược sửa đổi
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
{{Infobox Political post
|post = Pháp Chủ <br>Hội đồngĐồng Chứng Minh Giáo hội Phật giáo Việt Nam
|body = <br>Giáo hội Phật giáo Việt Nam<br/> 越南佛教教會證明理事會法主
| flag = Flag_of_Buddhism.svg
| flagsize = 150px
== Phó Pháp Chủ Kiêm Chánh Thư ký cùng các Phó Pháp chủ==
{{Infobox Political post
|post = Phó Pháp Chủ <br> Kiêm Chánh Thư Ký <br>Hội đồngĐồng Chứng Minh <br>Giáo hội Phật giáo Việt Nam
|body = <br/> 越南佛教教會證明理事會副法主兼首席秘書
| flag = Flag_of_Buddhism.svg