Khác biệt giữa các bản “Đài Tiếng nói Triều Tiên”

DỊCH LẠI THÌ DỊCH THÔI
(+ Chờ xoá)
Thẻ: Đã được lùi sửa
(DỊCH LẠI THÌ DỊCH THÔI)
Thẻ: Lùi lại thủ công
{{xoá|Xoá đi để biên dịch lại}}
{{Infobox Network
| name = Đài Tiếng nói Triều Tiên<br />조선의 소리<br />Voice of Korea
51.574

lần sửa đổi