Khác biệt giữa các bản “Việt Nam Quốc dân Đảng”

(→‎Đảng viên nổi tiếng: Bổ sung tham chiếu.)
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
Đảng được tổ chức với 3 đảng viên trở lên làm một "tổ". Mười chín đảng viên trở lên thì làm một "chi bộ". Cao hơn chi bộ là "xã bộ", "huyện bộ" rồi cuối cùng là "tổng bộ" ở cấp quốc gia. Mỗi chi bộ có ít nhất bốn tiểu ban: tuyên truyền, tổ chức, tài chánh và tình báo.<ref>Lansdale, Edward. ''Nationalist Politics in Viet-Nam''. Saigon: US Embassy Viet-Nam, 1968. tr11</ref>
 
Sau khi thành lập, Việt Nam Quốc dân Đảng đẩy mạnh công tác xây dựng và phát triển cơ sở trong các tầng lớp dân chúng trên cả nước, nhất là ở [[Bắc Kỳ]] và [[Nam Kỳ]]. Đảng đã liên lạc và sáp nhập thêm tổ chức [[Việt Nam Dân Quốc]] ở [[Bắc Giang]] do [[Nguyễn Khắc Nhu]] đứng đầu. Gia nhập Việt Nam Quốc dân Đảng còn có thêm các nhóm nhân sĩ và trí thức yêu nước ở [[Bắc Ninh]] do Nguyễn Thế Nghiệp tổ chức, nhóm khác ở [[Thanh Hóa]] do [[Hoàng Văn Đào]] đứng đầu, một nhóm ở [[Thái Bình]] do [[Hà Đình Điển]] tổ chức, và một nhóm ở [[Thành phố Hồ Chí Minh|Sài Gòn]] do [[Trần Huy Liệu]] lãnh đạo. Cơ sở tổ chức của Việt Nam Quốc dân Đảng phát triển tương đối nhanh. Chỉ trong 2 năm, năm [[1928]] và đầu năm [[1929]], họ đã bí mật kết nạp hàng nghìn đảng viên bao gồm các thành phần [[trí thức]], [[nông dân]], địa chủ, [[thương gia]], [[công chức]], [[sinh viên]], [[học sinh]], [[công nhân]], và [[Người lính|binh lính]] người Việt yêu nước trong [[quân đội Pháp]]. Việt Nam Quốc dân Đảng cũng cử người liên lạc với [[Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên]] và [[Tân Việt Cách mệnh Đảng|Tân Việt Cách mạng Đảng]] để bàn thảo việc thống nhất về [[tổ chức]] và phối hợp hoạt động trong công cuộc giải phóng dân tộc, nhưng bất thành, do bất đồng trong quan điểm thực hiện. Mặc dù hoạt động bí mật, nhưng việc phát triển nhanh chóng trong thời gian ngắn đã khiến Việt Nam Quốc dân Đảng không thể tránh khỏi sơ suất và sự theo dõi của chính quyền thuộc địa, vì vậy, Pháp đã thành công cài người của họ vào [[tổ chức]] này. Mãi đến ngày 2 tháng 7 năm 1929, cả nước mới biết đến Việt Nam Quốc dân Đảng sau khi báo chí loan tin chính quyền thuộc địa sắp xét xử một số đảng viên của họ.
 
== Lịch sử ==