Khác biệt giữa các bản “Wikipedia:Biểu quyết xoá bài/MT Entertainment”

n
Thẻ: Trình soạn thảo mã nguồn 2017
#:<s>{{bqx}}</s> Xóa vì bài giống PR hơn là cung cấp thông tin.[[Thành viên:Ly Tieu Long 2005|Dora-chan]] ([[Thảo luận Thành viên:Ly Tieu Long 2005|thảo luận]]) 05:37, ngày 9 tháng 10 năm 2020 (UTC)
#::Chưa đủ số sửa đổi nhé. [[Thành viên:Buiquangtu|<span style="color: navy">B</span>]] <sup> [[Thảo luận Thành viên:Buiquangtu|<span style="color: light red"> nhắn gửi</span>]] </sup> 05:04, ngày 11 tháng 10 năm 2020 (UTC)
#:<s>{{bqx}} Như đã thảo luận trong thảo luận bài viết. <span style="text-shadow:gray 3px 3px 2px;"><font face="AR Cena" color="black"><b>[[User:TuanUt |Tuấn Út ]]</b></font></span><sup> [[User talk:TuanUt|Thảo luận]]</sup></span> 06:42, ngày 13 tháng 10 năm 2020 (UTC)</s>
:{{u|TuanUt}} Phiếu ko hợp lệ, ko đưa ra lý do [[Thành viên:Làm lại từ đầu như những ngày xưa yêu dấu| - '''Ngài LLTD''']] ([[Thảo luận Thành viên:Làm lại từ đầu như những ngày xưa yêu dấu|thảo luận]]) 09:51, ngày 13 tháng 10 năm 2020 (UTC)
;Giữ
51.570

lần sửa đổi