Khác biệt giữa các bản “Wikipedia:Yêu cầu kiểm định tài khoản/NguoiBiAn12345”

n (Kí thừa)
<!-- ĐỂ YÊN DÒNG BÊN DƯỚI -->
[[User:Nonameandwiki|<b style="color:#E22">The</b><b style="color:#F20">Hidden</b><b style="color:#F73">Name</b>]]<span style="color: #FF9F00;">✔</span>[[User talk:Nonameandwiki|<sup style="color:#407">'''''talk'''''</sup>]] 12:18, ngày 13 tháng 10 năm 2020 (UTC)
:Chào bạn, Yêu cầu kiểm định tài khoản không phải là chỗ dùng '''để chứng minh sự trong sạch'''. Với lại tôi không có ý định yêu cầu kiểm định bạn, tôi nói như vậy là vì câu trước tôi đã nói khá rõ rằng "…tôi rất hoan nghênh nếu bạn có thể đưa ra bằng chứng chứng minh rằng tài khoản "A" này hiện đang được nhiều hơn 1 người sử dụng" và "…ai cũng có quyền nghi ngờ…" --[[Thành viên:A|<span style="color:#006699;font:">李</span>]][[Thảo luận thành viên:A|<span style="color:#990000;font:">媖</span><span style="color:#339966">子</span>]] 12:29, ngày 13 tháng 10 năm 2020 (UTC)