Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Phong trào lao động”

Không có tóm lược sửa đổi
 
== Lao động và bình đẳng chủng tộc ==
Một mức độ hợp tác hai chủng tộc chiến lược đã tồn tại giữa các công nhân bến tàu đen và trắng trên bờ sông New Orleans, Louisiana trong đầu thế kỷ 20. Mặc dù các nhóm duy trì các liên minh lao động riêng biệt về chủng tộc, họ đã phối hợp các nỗ lực để thể hiện một mặt trận thống nhất khi đưa ra yêu cầu của chủ lao động. Những cam kết này bao gồm một cam kết đối với hệ thống "50-50" hoặc "nửa rưỡi" trong đó một thuyền viên sẽ bao gồm 50% công nhân da đen và 50% công nhân da trắng và thỏa thuận về một đòi hỏi mức lương duy nhất để giảm rủi ro cho các chủ tàu đọ sức với một chủng tộc khác. Các công nhân bến tàu đen và trắng cũng hợp tác trong các cuộc đình công kéo dài, bao gồm các cuộc đình công chung vào năm 1892 và 1907 cũng như các cuộc đình công nhỏ hơn liên quan đến các công nhân lành nghề như thợ vặn vít vào đầu những năm 1900.
 
== Phát triển các phong trào lao động trong các quốc gia ==
Người dùng vô danh