Khác biệt giữa các bản “Thế giới Rap - King of Rap (mùa 1)”

Thẻ: Trình soạn thảo mã nguồn 2017
Thẻ: Trình soạn thảo mã nguồn 2017
! rowspan="2" scope="col" style="width:5%;" | Thứ tự đấu
! rowspan="2" scope="col";" |《Bài hát gốc》<br>(Tác giả gốc)<br>(Nghệ sĩ hỗ trợ)
! rowspan="2" scope="col" style="width:10%;" |Điểm số
! rowspan="2" scope="col" style="width:5%;" | Bảng đấu
! rowspan="2" scope="col" style="width:20%;" | Thí sinh<br>(Rap Name) (Nhóm nhạc)
! rowspan="2" scope="col" style="width:10%;" |Điểm số
! colspan="4" style="width:20%;" |Số like
|-