Khác biệt giữa các bản “Công viên Buttes-Chaumont”

Thẻ: Trình soạn thảo mã nguồn 2017
 
 
<gallery widths="200" heights="180" perrow=" 5">
 
Map of Paris, 19e arrondissement, parc des Buttes-Chaumont.svg|Bản đồ vườn
Buttes Chaumont from South 01.jpg
Parc des Buttes-Chaumont, allée 03.jpg