Khác biệt giữa các bản “Wikipedia:Biểu quyết/Điều lệ”

→‎Điều lệ chung: tính chung cho cả 2 loại BQ: BQ quy định và BQ vấn đề chưa đồng thuận, có hiệu lực sau ngày 12/10/2020
(→‎Điều lệ chung: tính chung cho cả 2 loại BQ: BQ quy định và BQ vấn đề chưa đồng thuận, có hiệu lực sau ngày 12/10/2020)
 
== Điều lệ chung ==
# Thời hạn biểu quyết '''tối thiểu 1430 ngày'''<ref>[[Wikipedia:Biểu quyết/Thời '''tốigian đabiểu quyết 30 ngày'''Wikipedia Tiếng Việt]]</ref>, tính theo từng phút.<ref>Thời gian tính đến từng phút. [[Wikipedia:Quy chế biểu quyết trên Wikipedia tiếng Việt]]</ref>
# Nếu tổng số phiếu thuận chiếm từ '''1/2''' trở lên ('''trên 50%''', '''quá bán''') trong tổng số phiếu thì biểu quyết được xem như là thành công.
# Tổng số phiếu trong tất cả các loại biểu quyết nên có '''tối thiểu 10 phiếu'''.