Khác biệt giữa các bản “Chiến tranh Đường – Cao Câu Ly lần thứ nhất”

n
== Diễn biến ==
Lấy cớ là Uyên Cái Tô Văn chuyên quyền, giết vua mưu chuyện phế lập, Đường Thái Tông bắt đầu huy động binh mã, chuẩn bị cho cuộc chiến sắp tới. Tháng 4 năm 645, [[Lý Thế Tích]] cầm đầu 6 vạn quân Đường chính quy cùng một vài lực lượng binh mã (của các dân tộc không rõ), tập hợp tại [[U Châu]] (khu vực quanh Bắc Kinh ngày nay), rồi khởi binh xuất chinh.<ref name=gr02-196/><ref name=gr02-197>{{harvp|Graff|2003|page=197}}</ref> Bản thân Đường Thái Tông cũng đích thân chỉ huy 1 vạn quân thiết kỵ, dự kiến khởi hành sau và sẽ hội binh với lộ quân của Lý Thế Tích. Ngoài ra, một hạm đội gồm 500 tàu sẽ chuyên chở 4 vạn quân mới tuyển và 3.000 quân tinh nhuệ (từ Lạc Dương và Trường An) từ bán đảo Liêu Đông đi dọc theo đường biển để tới bán đảo Triều Tiên, bổ sung binh lực khi đạo quân chính của nhà Đường tiến vào [[bán đảo Triều Tiên]].<ref name=gr02-196>{{harvp|Graff|2003|page=196}}</ref>
 
Đường Thái Tông cực kỳ lạc quan về cuộc chiến lần này. Ông cho là Tùy Dạng Đế thất bại vì quá bạo tàn với bách tính, làm lòng người oán hận. Thời thế giờ đã khác, quân Đường đang rất hùng mạnh và tràn đầy tự tin sau khi vừa tiêu diệt người Đột Quyết, sĩ khí binh sĩ cũng đang dâng cao. Trong khi đó, quân đội Cao Câu Ly không hơn gì một đám ô hợp, thiếu ý chí chiến đấu. Bởi vậy, Đường Thái Tông tin mình sẽ nắm chắc phần thắng.
 
Lý Thế Tích tiến vào lãnh thổ Cao Câu Ly vào ngày 1 tháng 5 sau khi vượt qua sông [[Liêu Hà]]. Do thiếu sự chuẩn bị trước, quân Cao Câu Ly bất ngờ khi thấy quân Đường xuất hiện.<ref name=gr02-197/> Ngày 16 tháng đó, quân Đường vây thành Cái Mưu (''Kaemo'', nay là [[Phủ Thuận]], [[Liêu Ninh]]). Chỉ sau 11 ngày, quân Đường hạ được thành, bắt 2 vạn người, thu 10 vạn thạch lương (tương đương 6 triệu lít thóc).<ref name=gr02-197/> Lý Thế Tích tiếp tục tiến quân tới vây hãm thành Liêu Đông (nay là [[Liêu Dương]], Liêu Ninh), đánh bại 4 vạn quân Cao Câu Ly tiếp viện ngay bên ngoài thành.<ref name=gr02-197/> Vài ngày sau đó, 1 vạn quân thiết kỵ dưới sự chỉ huy của Đường Thái Tông cuối cùng cũng tới nơi. Không lâu sau, vào ngày 16 tháng 6, quân Đường lợi dụng gió nam, bắn đạn cháy vào thành, gây hỏa hoạn lớn và nhanh chóng công hạ thành Liêu Đông.<ref name=gr02-197/><ref name=lee97-16/> Quân Cao Câu Ly tổn thất 1 vạn người, hàng vạn lính cùng 4 vạn dân trở thành tù binh, quân Đường thu được 50 vạn thạch lương.