Khác biệt giữa các bản “Wikipedia:Yêu cầu kiểm định tài khoản/A”

* Rất thán phục trước sự tìm kiếm dày công của bạn, nhưng cái câu '''"lịch sử đóng góp của bạn A hiếm khi rơi vào khung giờ"''' lại có phần rất mâu thuẫn. Phiền bạn kiểm tra lại xem có bao nhiêu lần tôi đóng góp vào buổi sau 0:00 trong vài tháng trở lại đây. Thân mến!--[[Thành viên:A|<span style="color:#006699;font:">李</span>]][[Thảo luận thành viên:A|<span style="color:#990000;font:">媖</span><span style="color:#339966">子</span>]] 10:43, ngày 14 tháng 10 năm 2020 (UTC)
*: Thì cứ kiểm định tài khoản là ra thôi mà, bạn John có nhiều trùng hợp với bạn nhất. Nếu bạn tự tin là bạn không làm việc lày thì việc gì phải sợ? [[Thành viên:Minh Châu Trần|Minh Châu Trần]] ([[Thảo luận Thành viên:Minh Châu Trần|thảo luận]]) 10:44, ngày 14 tháng 10 năm 2020 (UTC)
*:: Mình có phản đối đâu nhỉ, bạn "mà ai cũng biết là ai"? Nếu bạn có '''lý do mình vi phạm''' thì cứ việc nêu ra hết để kiểm định.
*{{comment}} Tôi không định nói thay cho CU hay đương sự, nhưng nếu chỉ dùng công cụ với mục đích "test cho biết" thì ai cũng có thể thử bằng cách vào [[testwiki:]] rồi yêu cầu quyền chứ thử ở đây làm gì? --[[User:Trần Nguyễn Minh Huy|'''<span style="color:green;">minhhuy</span>''']] <sup>([[User talk:Trần Nguyễn Minh Huy|thảo luận]])</sup> 10:44, ngày 14 tháng 10 năm 2020 (UTC)
*: Thì cứ kiểm định đi rồi tính, việc gì admin cứ phải bao che cho cái xấu. Ngoài test ra thì còn nghi ngờ cho mượn để khóa các bài đang tranh chấp giành lợi thế đóng góp thôi mà. [[Thành viên:Minh Châu Trần|Minh Châu Trần]] ([[Thảo luận Thành viên:Minh Châu Trần|thảo luận]]) 10:47, ngày 14 tháng 10 năm 2020 (UTC)