Khác biệt giữa các bản “Wikipedia:Yêu cầu kiểm định tài khoản/A”

Thẻ: Trình soạn thảo mã nguồn 2017
*{{comment}} việc gì tôi phải '''test công cụ''' ở đây? và nên nhớ rằng tôi cũng từng là bqv của dự án Wikivoyage. [[Thành viên:JohnsonLee01|JohnsonLee01]] ([[Thảo luận Thành viên:JohnsonLee01|thảo luận]]) 11:45, ngày 14 tháng 10 năm 2020 (UTC)
*{{comment}} Người lùi sửa sợ nhất là phải lùi liên tục phá hoại mà ngó tới ngó lui không thấy bóng dáng DPV và BQV xuất hiện để tương trợ, việc 1 thành viên phụ chống phá hoại vừa lùi 1 trang thì DPV hoặc BQV khóa ngay là lẽ thường, đưa ra lý do kiểm tra hết sức tào lao. Định check 1 lần để loại bỏ một lúc 4 thành viên tích cực, các bạn A, JohnsonLee01, Baoothersks, Nguyenhai314 suy nghĩ kỹ cả 4 bạn có chung mối hiềm khích với ai không, loại suy dần dần. [[User:Đông Minh|<span style="background:#007FFF;color:white;border-radius:10px;">&nbsp;''Đ Ô N G - M I N H''&nbsp;</span>]] <sup><span style="background:#FDEE00;border-radius:10px;">[[User talk:Đông Minh|nói với tôi]]</span></sup> 11:49, ngày 14 tháng 10 năm 2020 (UTC)
*{{comment}} Tôi thấy Đông Minh nói đúng, và nếu như ý kiến của bạn {{ping|Minh Châu Trần}} thì tôi nghĩ cuộc kiểm định này còn thiếu bóng dáng của một người. {{u|Tuanminh01}}, được thì bạn cũng nên cho nốt bảo quản viên này ra kiểm định, vì mỗi khi tôi và Nguyenhai314 tuần tra lùi sửa thì cũng có Tuanminh01 theo sau phụ trợ để khoá, xoá và cấm. [[Thành viên:JohnsonLee01|JohnsonLee01]] ([[Thảo luận Thành viên:JohnsonLee01|thảo luận]]) 11:54, ngày 14 tháng 10 năm 2020 (UTC)
 
=== Kết quả ===