Khác biệt giữa các bản “Khoa học xã hội”

không có tóm lược sửa đổi
n (HK)
{{chú thích trong bài}}
'''Nguyễn Thanh  mÊ m Khoa học xã hội''' bao gồm các môn khoa học nghiên cứu về các phương diện con người của thế giới.
 
"tiểu sử nguyễn thanh Êm
16

lần sửa đổi