Khác biệt giữa các bản “Thảo luận Thành viên:A”

n
 
Chào bạn, cho mình hỏi làm cách nào để hiện được bản đồ 1 cây cầu ngay dưới bản mẫu không bạn? Mình thấy nhiều bài hiện được phần này nhưng không rõ là dùng tham số nào? [[Đặc biệt:Đóng góp/2600:1700:1150:4980:2D8B:1B36:D7E5:45F3|2600:1700:1150:4980:2D8B:1B36:D7E5:45F3]] ([[Thảo luận Thành viên:2600:1700:1150:4980:2D8B:1B36:D7E5:45F3|thảo luận]]) 15:22, ngày 14 tháng 10 năm 2020 (UTC)
 
Chào bạn, bạn chỉ sao chép đoạn mã tương tự và thay các thông số phù hợp (tọa độ, tên bản đồ) vào cuối Infobox bài viết (ví dụ lấy từ bài [[Cầu Cổng Vàng]]):
{{Location map | USA California
|label =
|label_size =
|alt =
|position = right
|background =
|lon_dir=W
|lat_dir=N
|lat_deg = 37
|lat_min = 49
|lat_sec = 11
|lon_deg = 122
|lon_min = 28
|lon_sec = 43
|lat =
|long =
|mark =
|marksize =
|border = none
|float =
|width = 250
|caption = <!-- blank -->
}}
<code><blockquote><nowiki>|extra=
{{Location map | USA California
|label =
|label_size =
|alt =
|position = right
|background =
|lon_dir=W
|lat_dir=N
|lat_deg = 37
|lat_min = 49
|lat_sec = 11
|lon_deg = 122
|lon_min = 28
|lon_sec = 43
|lat =
|long =
|mark =
|marksize =
|border = none
|float =
|width = 250
|caption = <!-- blank -->
}}</nowiki></blockquote></code>--[[Thành viên:A|<span style="color:#006699;font:">李</span>]][[Thảo luận thành viên:A|<span style="color:#990000;font:">媖</span><span style="color:#339966">子</span>]] 17:07, ngày 14 tháng 10 năm 2020 (UTC)