Khác biệt giữa các bản “Khoái Châu”

→‎Làng nghề: Sửa lỗi trình bày/bố cục
Thẻ: Soạn thảo trực quan Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
(→‎Làng nghề: Sửa lỗi trình bày/bố cục)
Thẻ: Thêm một hay nhiều mục vào danh sách
Là một huyện cách thủ đô khoảng 20 km nên ở Khoái Châu có rất nhiều làng nghề:
 
-* Làm miến, chế biến bột rong Tứ Dân
-* Trồng cam ngọt Tân Dân
-* Mây tre đan Liên Khê
-* Gà đông cảo Đông Tảo
-* Chế biến nghệ Chí Tân
-* Quất cảnh quất thế Đông Tảo
-* Thêu ren Bình Kiều
-* Làm mứt ở Bình Minh
-* Nghề rèn, cơ khí thôn Vân Ngoại
-* Làng nghề mộc Minh Khai
 
== Tham khảo ==
- Trồng cam ngọt Tân Dân
{{tham khảo}}
 
{{Danh sách xã, thị trấn thuộc huyện Khoái Châu}}
- Mây tre đan Liên Khê
 
- Gà đông cảo Đông Tảo
 
- Chế biến nghệ Chí Tân
 
- Quất cảnh quất thế Đông Tảo
 
- Thêu ren Bình Kiều
 
- Làm mứt ở Bình Minh
 
- Nghề rèn, cơ khí thôn Vân Ngoại
 
- Làng nghề mộc Minh Khai
 
{{tham khảo}}http://www.nhandan.com.vn/chinhtri/item/39400602-thuan-hung-phat-huy-truyen-thong-anh-hung.html
 
https://thethaovanhoa.vn/dien-dan-van-hoa/dung-quay-lung-voi-nhung-dong-song-n20170329062828961.htm<nowiki/>{{Danh sách xã, thị trấn thuộc huyện Khoái Châu}}
{{Huyện thị Hưng Yên}}