Khác biệt giữa các bản “Wikipedia:Biểu quyết xoá bài/MT Entertainment”

Thẻ: Trình soạn thảo mã nguồn 2017
#::Chưa đủ số sửa đổi nhé. [[Thành viên:Buiquangtu|<span style="color: navy">B</span>]] <sup> [[Thảo luận Thành viên:Buiquangtu|<span style="color: light red"> nhắn gửi</span>]] </sup> 05:04, ngày 11 tháng 10 năm 2020 (UTC)
#{{bqx}} Như đã thảo luận trong thảo luận bài viết. <span style="text-shadow:gray 3px 3px 2px;"><font face="AR Cena" color="black"><b>[[User:TuanUt |Tuấn Út ]]</b></font></span><sup> [[User talk:TuanUt|Thảo luận]]</sup></span> 06:42, ngày 13 tháng 10 năm 2020 (UTC)
#{{bqx}} Nội dung bài viết không thấy nhắc nhiều gì đến công ty này, văn phong của báo chí. [[Thành viên:Thanhdmh|Thanhdmh]] ([[Thảo luận Thành viên:Thanhdmh|thảo luận]]) 04:46, ngày 15 tháng 10 năm 2020 (UTC)
 
;Giữ