Khác biệt giữa các bản “Cuộc vây hãm Viên”

(Dài dòng lưa thưa)
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
==Chú thích==
{{Tham khảo}}
== ThưĐọc mụcthêm ==
{{Refbegin|2}}
* {{cite book|last=Chirot|first=Daniel|title=The Origins of Backwardness in Eastern Europe|year=1980|publisher=|isbn=0-520-07640-0|url=https://archive.org/details/originsofbackwar00chir}}
76

lần sửa đổi